Test rychlosti připojení


Průběh a výsledek měření:

; ;

Poloha ukazatele a barva tohoto rychloměru ukazují průběh a výsledek měření:
  • Před začátkem měření je barva rychloměru šedivá.
  • Začátek měření zbarví rychloměr do hněda.
  • Červená barva a hodnoty do 300bitů/sec znamenají velmi nízkou rychlost připojení, odpovídající nejstarším analogovým modemům z počátků počítačové éry.
  • Zelená barva a hodnoty mezi 3 až 30kbity/sec ukazují na solidní a rychlé připojení.
  • 33 až 57kbit/sec jsou nejvyšší rychlosti dosažitelné telefonním modemem.
  • Hodnoty nad 64kbity/sec ukazují na velmi rychlé připojení - tato rychlost je dosažitelná ISDN přípojkou nebo kabelovým modemem (např po televizním rozvodu).
  • Modrá barva a hodnoty nad 1Mbit/sec ukazují na stahování dat přímo z hardisku.
Princip měření:

Ze serveru je stahován 3312 kbitový (414 kBytový) soubor s úseky dat o přesně definované délce a je měřena doba potřebná pro stažení každého úseku. Rychlost je vyhodnocována průběžně, celé měření trvá maximálně 60 sekund. Na výsledku se podílí nejen samotná rychlost připojení, ale i momentální zatížení Internetové trasy, rychlost Vašeho počítače a zatížení zvoleného serveru. Výsledek je proto třeba brát spíše orientačně.

Pokuď se po novém načtení ukáže rychlost nečekaně vysoká, je zřejmé, že měřící data nepřišla z Internetu, nýbrž z cache (pamět již stažených souborů v prohlížeči) - stačí paměť vymazat:
(nástroje->možnosti->odstranit soubory) a měření zopakovat.

 
Webdesign L@sky soft ©